Praha - geologický průzkum Radlická radiála

propojení dálnice D5 na městský okruh


Před zahájením staebních prací - stavební zábor na Zlíchově


Stavební dvůr s buňkovištěm a odtěžovacím jeřábem RDK 300


Po vyhloubení šachty se nejprve razila komora pod stávajícím Zlíchovským tunelem


Stroje a strojníci

odtěžovací bagr Häggloader sbíjecí kladivo na bagru Cat vrtačka Boomer T1 přepravník Paus

Nálada po prvních trhacích pracích :-)


A nyní přibližně postup ražby (ve fotografiích se prolínají dvě osádky, se kterými pracuji)

vrtání čelby pro trhací práce
trhací práce - rozmístění palníků, nabíjení vrtů, ucpávání, propojení zápalných šňůr - neelektrický roznět
čelba po odpalu
odtěžovací bagr Häggloader x přepravník Paus
x
čelba po odtěžení rubaniny
zaměření profilu a následné doprofilování sbíjecím kladivem
po montáží armovacích sítí se štola zajišťuje rychletuhnoucím stříkaným betonem strojem Meyco GM
podle stability horninového masivu se případně ještě provádí zajíštění svorníky a injektáží

Ve štole


Druhá parta :-)