Tunel Prackovice - úsek dálnice D8 přes České středohoří

Tunel Prackovice je součástí stavby 0805/E Lovosice - Řehlovice. Jedná se o novostavbu dálničního tunelu o dvou samostatných tubusech, který prostupuje masiv hřebene kopce Debus (východní úbočí) ve vrcholové partii Prackovického lomu nad obcí Prackovice a vyúsťuje na opačné straně úbočí nad údolím "Uhelné strouhy".

Jeho prává tunelová roura měří 260 m, z toho je raženo 138 m a levá 270 m, z toho je raženo 150 m s maximální osovou vzdáleností 14 m. Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky 9,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25 + 1,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m + 0,7 m rezerva. Tunel je navržen v kategorii T 9,5 (tunel dvoupruhový, jednosměrný). 9. září 2008 byla slavnostně zahájena ražba tunelu..

Vlastní stavbě tunelu předcházela ražba průzkumná štoly (stavba 0805/G průzkumná štola Prackovice). Průzkumná štola byla realizována v pravé opěře levé tunelové trouby v délce 175 m. Důvodem stavby bylo zpřesnění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, ověření konkrétních geologických a hydrogeologických poměrů, ověření vhodnosti a konstrukčních prvků použitých k zajištění ražených tunelů. Přístup je navržen z Prackovického lomu šachtou. Štola byla realizována v období prosinec 2004 až červen 2005.

rok 2008

průzkumná štola

měření geomechanických vlastností masívu
bylo nutno upravit pozůstatky původního zařízení lomu k novému využití
nejprve se zajišťovala skalní stěna a připravovaly portály
ražba byla slavnostně zahájena 9. 9. 2008 vysvěcením kapličky Svaté Barbory
následovala hostina se zabijačkou
a potom začaly práce na ražbě tunelů na plno
opravené dílny, sklady a rozvodna