Vzpomeňte na časy, kdy dnes opuštěným a často i zavaleným podzemím rachotily stroje, po kolejích poskakovaly vozíky plné rudy či uhlí a dolem znělo hrdé "Zdař Bůh!"

tabulka u likvidované šachty Antonín v Moravské Ostravě Moravská Ostrava

šachta Antonín

+ 1879

poslední vůz uhlí před šachetní budovou Pchery u Kladna

důl Theodor

+ 1. 2. 1935

poslední vůz železné rudy z dolu Chrustenice Chrustenice

+ 23.6.1965

poslední vůz rudy z dolu Mníšek poslední vůz rudy z dolu Mníšek poslední vůz rudy z dolu Mníšek Mníšek pod Brdy

+ 27. 10. 1966

poslední vůz rudy z dolu Mníšek poslední vůz rudy z dolu Mníšek poslední vůz rudy z dolu Mníšek
poslední vůz železné rudy z dolu Krušná Hora poslední vůz železné rudy z dolu Krušná Hora poslední korba lanovky rudy z Krušné Hory Krušná Hora u Berouna

+ 29.8.1967

poslední vůz uhlí z dolu Ludmila v Kralupech u Chomutova Kralupy u Chomutova

důl Ludmila

+ 29.12.1967

poslední vůz polymetalické rudy z Březových Hor Březové Hory

+ 30.6.1978

tabulka u likvidované šachty Jindřich větrní v Moravské Ostravě Moravská Ostrava

šachta Jindřich větrní

+ 1979

tabulka u likvodované šachty Jindřich v Moravské Ostravě Moravská Ostrava

šachta Jindřich

+ 1982

Horní Slavkov

důl Stannum

+ 25. 1. 1991

poslední vůz uranu z jámy R II v Dolní Rožínce Dolní Rožínka

jáma R II

+ 26.6.1991

poslední vůz uhlí z dolu Anselm v Ostravě Ostrava - Petřkovice

důl Anselm - Urx

+ 2.8.1991

odstřel těžní věže šachty číslo 19 Příbramsko - Dubenec

šachta číslo 19

poslední vůz uranu 30. 9. 2001

věž stržena později

poslední vůz uhlí z dolu Hlubina v Ostravě Ostrava - Vítkovice

důl Hlubina

+ 30.6.1992

částečně demontovaná strojovna v hlavě věže - "kladivo"

během odstřelu

po odstřelu

Slezská Ostrava

důl Terezie - Petr Bezruč

+ 15. 8. 2002 stržena věž

odstřel těžní věže dolu František Horní Suchá

důl František

+ 10. 9. 2002 stržena věž

odstřel těžní věže Paskov 2 Paskov

důl Paskov

+ 28. 9. 2002 odstřel věže š. 2

poslední vůz železné rudy z Měděnce pamětní tabule Měděnec

+ 31. 7. 1992 těžba železa

+ 31. 7. 1998 definitivně

poslední vůz polymetalické rudy ze závodu Zlaté Hory Zlaté Hory

+ 17. 12. 2003

poslední vůz uhlí z dolu Anselm 4 v Ostravě Ostrava - Petřkovice

důl Ed. Urx - Anselm 4

+ 10.6.1994

poslední vůz barytu z dolu Běstvina Běstvina

+ 16.6.1994

poslední ostravské uhlí - vůz z dolu Odra Ostrava - Přívoz

důl Odra

+ 30.6.1994

tabulka u likvidované šachty Michal v Ostravě - Michálkovicích Ostrava - Michálkovice

šachta Michal

+ 1995

poslední vůz uhlí z dolu Mayrau

Vinařice u Kladna

důl Mayrau

+ 1997

poslední vůz uhlí z dolu julius Fučík v Petřvaldu Petřvald

důl Julius Fučík

+ 2.3.1998

poslední vůz uhlí z dolu Paskov Paskov

+ 25.6.1999

poslední vůz uhlí z dolu František v Karviné Karviná

důl František

1999

poslední vůz uhlí z dolu Tuchlovice Tuchlovice u Kladna

důl Tuchlovice

+ 29. 6. 2002

poslední vůz uhlí z dolu Schöller v Libušíně Libušín u Kladna

důl Schöller

+ 29. 6. 2002