Paví vrch v Praze - větrací šachta na tunel Mrázovka

Větrací šachta byla hloubena v letech 2001 - 2002. Nejprve byl odvrtán středový pilotní vrt o průměru 80 cm, který byl při hloubení šachty využíván jako odtěžovací - pomocí malého bagru byla rubanina sypána do vrtu a v tunelu byla vypouštěna do nákladních aut. Rozpojování rubaniny bylo prováděno pomocí trhacích prací. Primární obezdívka tunelu je tvořena stříkaným betonem na betonářské pletivo, na něm je umístěna izovační fólie a sekundární betonová obezdívka, provedená do posuvné formy, zavěšené na třech vrátcích na ohlubni.

Plocha výlomu činí 43 m čtverečných, hloubka šachty 79 m. Na ohlubni na šachtu navazuje větrací věž o výšce asi 48 m. Ventilátorvna u paty šachty je jednou z největších podzemních prostor v tunelových stavbách u nás, má plochu výrubu 207 m čtverečných a délku 49 m. Přímo k ní navazuje trafostanice s plochou výrubu 157 m čtverečných a délku 26 m.

ohlubeň jámy při hloubení ohlubeň jámy při hloubení pohled do jámy při hloubení
dopravní výtah, systém Alimak dopravní výtah, systém Alimak
v hloubení, vlevo dole odtěžovací vrt v hloubení v hloubení
pata vyhloubené jámy, montáž formy montáž formy montáž formy
  pohled do jámy, postupné izolování a následná betonáž  
pohled vybetonovanou šachtou vzhůru pohled vybetonovanou šachtou vzhůru doprava těžním okovem
pohled na staveniště pohled na staveniště pohled na staveniště
  na betonážní formě  
hotová větrací věž hotová větrací věž