Pražské kolektory

Kolektory jsou podzemní průchozí chodby, které slouží pro ukládání inženýrských sítí. Hlavní uživatelé těchto kolektorů jsou Pražská energetika a.s., Český Telecom a.s., Pražská plynárenská a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s. a Pražská teplárenská a.s. Mezi další významné uživatele kolektorů patří firmy zajišťující přenosy dat a kabelovou televizi jako např. Dattel Kabel, Dattel, Kabel Net Holding, Kabel Plus, Pragonet, TES Média, Ministerstvo vnitra ČR, EuroTel Praha atd.

S výstavbou kolektorů v hlavním městě Praze bylo započato v závěru 70. letech 20 století. První kolektor v délce 128 bm byl vybudován v rámci rozšíření Chotkovy silnice v roce 1969. První rozsáhlejší využití bylo na sídlišti Severní město Ďáblice, kde v letech 1971-1977 bylo vybudováno celkem 5 664 bm kolektoru. Obdobným způsobem bylo řešeno ukládání inženýrských sítí na sídlištích Modřany-Komořany, Radotín-Berounka, Barrandov, Jihozápadní město, Řepy II., Ruzyně-Dědina, přednádražní prostor Vysočany, Černý Most II., Horní Měcholupy-Petrovice a Jižní Město II. - západ.
Největší kolektorizovanou oblastí je Jihozápadní město, kde bylo celkem vybudováno 19 373 bm kolektorů

V současné době měří kolektorová síť Prahy (bez samostatných kabelovodů a dalšího podzemí) 80 205 m.

Kolektory jakožto startegické objekty jsou podle toho také zajištěny a hlídány. Na každém vstupu je několik spínačů, na nárazištích šachet jsou osazeny infrapasivní snímače, sledováno je i rozsvícení. Vše je přenášeno do Centrálního dispečinku kolektorů (CDK) na Senovážném náměstí. V případě signalizace nepovoleného vniknutí je okamžitě alarmována policie a je možnost dálkově uzavřít jednotlivé úseky (bez možnosti úniku). Nepokoušejte se proto do podzemního systému dostat ilegálně, zůstaňte jen u těchto fotek


Páteřní kolektor C I.

Hluboký kolektor, který propojuje jednotlivé podpovrchové kolektory. Z těchto chodeb není ještě přímý přívod inženýrských sítí do budov, ten je zajištěn až z podpovrchových kolektorových chodeb.Uloženy jsou v něm hlavní vodovodní potrubí, které propojuje jednotlivé pražské vodojemy (zelené), páteřní telekomunikační a silnoproudé vedení, optické kabely a částečně i plynové potrubí (žluté).

pohled zespoda na vstup J 20 Senovážné náměstí ventilátor na J 20 Senovážné náměstí pohled na depo J 20 Senovážné náměstí výtah na J 20 Senovážné náměstí
depo J 20 vůz pro dopravu osob v depu J 20 vůz pro odvíjení kabelů vůz pro montáž potrubí
lokomotivy Metallist v depu J 20 lokomotivy Metallist v depu J 20 lokomotivy Metallist v depu J 20 metráž
technologická komora TK 45 technologická komora TK 45 technologická komora TK 45 v kolektoru
v kolektoru před J 47 Myslbek pohled vzhůru šachtě J 47 Myslbek výtah na J 47 Myslbek
technologická komora TK 51 Železná protipožární dveře protipožární dveře odbočení směr Anenské náměstí
odbočení směr Anenské náměstí v kolektoru v kolektoru odbočka Havelská
odbočka Havelská odbočka Havelská odbočka Havelská J 48 Uhelný trh
J 48 Uhelný trh pod J 48  Uhelný trh TK 48 - odbočka na Anneneské náměstí TK 48 - odbočka na Annenské náměstí
  ohlubeň J 52 Nová radnice  

Přípravné práce na ražbu kolektoru C I. A - úsek Vodičkova

Výstavba tohoto podzemního tahu je teprve v přípravě - zatím je vybudována úniková chodba, budoucí rozvodna a prostory budoucí Podružné řídící stanice (PŘS). Samotnou ražbu bylo nutno odložit kvůli financování následků povodní 2002.

pohled od vstupu na Novoměstskou radnici schody ke vchodu a podružné řídící stanici (PŘS) schodiště v šachtě přední dveře - vchod; levá mříž - výtahová šachta; zadní dveře - čerpadlo; pravá mříž - přístupová chodba do kolektoru
větrací kanál vrty do PŘS nad čerpáním; značný průsak přístupová chodba přístupová chodba
přístupová chodba, vrty pro kabely přístupová chodba, rozvaděč pro čerpadlo příprava na ražbu - směr Vodičkova příprava na ražbu - směr Vodičkova, vzadu čerpadlo
  při ražbě nalezená původní opuková dlažba z doby Karla IV. při ražbě nalezená původní opuková dlažba z doby Karla IV.  

Kolektor RNLS

Kolektor tvoří jedna chodba v délce asi 550 m, navazující na Těšnovský tunel u Hlávkova mostu a pokračující směrem k Rudolfinu. Je v něm uloženo hlavní plynové a vodovodní potrubí, telekomunikační a optické datové kabely.

pohled do kolektoru pohled do kolektoru - prostor šachty Š 1 pohled do kolektoru - lávky pro kabely
pohled do kolektoru ventilátorovna

Kolektor Rudolfinum a Nová radnice

Jedná se o podpovrchový kolektor v oblasti Starého města, pokračující dále kolektorem Celetná. Z těchto chodeb jsou inženýrské sítě vyvedeny do jednotlivých domů pomocí vrtů.

vstup u Mánesova mostu pohled do vstupu TK 11 - pohled na vstupní žebřík pohled do kolektoru
pohled do kolektoru pohled do kolektoru TK 10 A - čerpací stanice TK 10 A - čerpací stanice
TK 10 - ventilátorovna křížení chodeb - TK 1 křížení chodeb - TK 1 křížení chodeb - TK 1
TK 12 TK 18 TK 19 požární dveře na rozhraní úseků Kolektor Rudolfinum / Kolektor Nová radnice
zaústění sdělovacíxh kabelů z kabelové komory pohled do kolektoru vrty pro zavedení inženýrských sítí

Kolektor Václavské náměstí

Tento kolektor, vedoucí od Jindřišské ulice směrem k Rytířské, slouží k uložení vysokonapěťových kabelů Pražské energetiky, napájecích kabelů Metra a telekomunikačních klasických i optických rozvodů. Původně byl vybudován jako samostatné dílo, nyní je napojen na pražskou kolektorovou síť.

Š4b - vstup na ulici 28. října pod vstupem na šachtě Š4b pohled do šachty Š4b průchodky pro telekomunikační kabely
pod šachtou Š4b v kolektoru ventilátor před hlavní komorou Ka - pod Václavským náměstím
hlavní komora Ka - pod Václavským náměstím komora Ka komora Ka chaos v telefonních kabelech na Ka
  kolektor směr Můstek a Rytířská v kolektoru  
komora Kac - pod Můstkem lezné oddělení pod Můstkem lezné oddělení pod Můstkem
schody k východu na Můstek pancéřová vrata na Můstku telekomunikační komora Š3b na Můstku
směr Rytířská směr Rytířská spojení kolektoru Václavské n. s kolektorem Rytířská vodovodní potrubí na spojce kolektorů
  komora Kad u Jindřišské ulice ventilátor  

Vodovodní kolektor Václavské náměstí

Tento kolektor je jeden z prvních kolektorů na území města Prahy. Vybudován byl souběžně se stavbou metra v 70. letech 20. století. Slouží k uložení hlavního vodovodního potrubí DN 800 a dvou slabších DN 400 a DN 300. Veden je souběžně s kabelovým kolektorem Václavské náměstí, na který je napojen šachtou.

komora 1 komora 1 komora 1
v kolektoru v kolektoru
technologická montážní komora   šachta 2 šachta 2
komora 2 komora 2   komora 3