Tunel Libouchec - pokračování dálnice D8 skrz Krušné hory

Tunel Libouchec je ražen v úseku obcí Libouchec - Varvažov a navazuje tak na tunel Panenská. Pravá tunelová trouba bude mít raženou délku 535 m, levá 454 m. Oba tunely jsou raženy v odstupu 14 m od sebe. Tunelové trouby jsou navrženy s vnitřním světlým profilem pro dálniční pás v tunelu šířky 9,5 m (0,5 + 3,75 + 3,75 + 0,25 + 1,25) a se dvěma chodníky po stranách šířky 1 m pro průjezdný profil. Základní výška průjezdního průřezu je 4,5 m - kategorie tunelu je T 9,5 (tunel dvouproudový, jednosměrný). Plocha výrubu tunelu je 83,35 m2, příčný profil pro provoz je 55,78 m2. Podélný sklon je 4,22 - 4,66 %. Celkový objem výrubu je 144 380 m3.

pravý tunel
pravý tunel pravý tunel, dumper Volvo
levý tunel
levý tunel levý tunel
nádvoří před tunely
nádvoří před tunely
stroje
skalní bagr Liebherr s impaktorem Krupp copak se nám porouchalo na Alivě?
hydraulické peklo na vrtném voze Rocket Boomer L2C Atlas Copco "Tatínek" Zdeněk Zykl se o svůj Boomer poctivě stará "Tatínek" Zdeněk Zykl se o svůj Boomer poctivě stará
pohled na stavební dvůr
pohled na plac pohled na plac pohled na plac
pohled od tunelů pohled na tunely
pohled na plac pohled na tunely

vše nafotil vážený kolega Ivo Sláma v průběhu roku 2005