Tunely Krasíkov - výstavba I. železničního koridoru

V rámci výstavby I. železničního koridoru byla nutná úprava a napřímení trati v úseku Hoštejn - Tatenice - Krasíkov. Původní starý tunel byl opuštěn a trať byla převedena do dvou nových tunelů, označených jako Krasíkov 1 a Krasíkov 2.

Ražba tunelu Krasíkov 1 byla zahájena v listopadu roku 2002 a proražen byl 25.9.2003. Ražbu prováděly proti sobě firmy Subterra a Metrostav. Délka tunelu je1098,3 m, ražená část měří 1030 m. Tunel není ražen v přímce, ale v půdorysu S. Součástí tunelu je i větrací a úniková štola a šachta. Šachta byla hloubena v létě 2003.

Ražba tunelu Krasíkov 2 byla zahájena v prosinci roku 2002 a proražen byl 19.5.2003. Celou ražbu prováděla firma Subterra. Délka tunelu, raženého v přímce je 140,65 m.


Krasíkov 1

staveniště Subterry staveniště Metrostavu

Krasíkov 2

izolace proti vodě forma pro betonáž
pohled na portál, probíhá betonáž

výstavba opěrných zdí před tunelem

hotový tunel

Větrací a úniková šachta

Počátek hloubení šachty na "zelené louce"
  příjezd na staveniště  
zahlubování šachty zahlubování šachty armování armování
  technologické centrum  
Na stavbě přibližně za měsíc
staveniště ohlubeň šachty hloubení hloubení
  a nad vším držela ochrannou ruku svatá Barborka