Výstavba kolektoru C I.A pod Vodičkovou ulicí v Praze

Základní údaje o kolektoru:
Zahájení prací bylo v prosinci roku 2003, dokončení je plánováno do konce roku 2007.
Kolektor je umístěn na území Prahy 1 a Prahy 2. Výškově je kolektor III. kategorie veden v hloubce cca 10 – 12 metrů pod povrchem.
Začíná napojením na stávající KCI.A na rohu Jindřišské ulice a Václavského náměstí. Dále prochází složitým úsekem pod Václavským náměstím pod úrovní podchodu ve středu Václavského náměstí a je veden nad trasou metra A v jeho ochranném pásmu. Pokračuje ulicí Vodičkovou na Karlovo náměstí před Fakultní polikliniku. Tato hlavní trasa je dlouhá 794 metrů.
Z hlavní trasy vybíhají odbočné větve na Václavském náměstí, do ulic Palackého, V Jámě, Školské, Lazarské a Jungmannově. K tomu bude vyraženo ještě 70 přípojek pro napojení 57 objektů na trase.Včetně odbočných větví je celková délka ražeb 1358 metrů.

mapa budovaného úseku kolektoru

A nyní něco fotografií ze stavby - v průběhu výstavby budou fotografie doplňovány

Úsek budovaný firmou Subterra

Před samotnou ražbou předcházela injektáž pro zajištění budov na trase budoucího kolektoru

6.2.2004 - injektáž před školou ve Vodičkově 6.2.2004 - injektáž před školou ve Školské ulici 6.2.2004 - injektáž na Karlově náměstí 18.6.2004 - trysková injektáž před Novoměstskou radnicí

Šachta 23 - ve Školské ulici

5.7.2005 - oplocení šachty ve Školské ulici 5.7.2005 - napojení kolektoru na šachtu 5.7.2005 - pohled do šachty 5.7.2005 - pohled do šachty

Šachta 26 - před školou ve Vodičkově ulici

2.12.2003 - prostor budoucího staveniště 2.12.2003 - ohrazení staveniště
31.1.2004 - injektáž pro zpevnění podloží u školy 3.5.2004 - vrtné nářadí pro tryskovou injektáž obvodu šachty 3.5.2004 - příprava na tryskovou injektáž obvodu jámy
17.5.2004 - zahájení hloubení šachty 17.5.2004 - zahájení hloubení šachty
8.6.2004 - postup hloubení šachty 11.6.2004 - postup hloubení šachty 22.6.2004 - postup hloubení šachty
  24.6.2004 - pohled na staveniště  
5.1.2005 - pohled do šachty 5.1.2005 - pohled šachtou vzhůru
5.1.2005 - vrtné práce pro zajištění výrubu 5.1.2005 - k odtěžování se používá bagr JCB 5.1.2005 - vyražená část překopu k šachtě 29
  5.1.2005 - pohled na čelbu  
9.3.2005 - bagr JCB 9.3.2005 - nakladač Locust
9.3.2005 - čerpadlo na beton Meyco Suprema 9.3.2005 - pod šachtou 9.3.2005 - betonáž počvy 9.3.2005 - betonáž počvy
9.3.2005 - vrtná souprava v odbočce do Školské ulice   25.3.2005 - pohled do vyražené části nezi š. 26 a š. 29

Šachta 29 - na křižovatce Vodičkova x Lazarská

2.12.2003 - prostor budoucí šachty - přímo pod stromečkem 21.1.2004 - ohrazení staveniště 21.1.2004 - budoucí šachta
19.2.2004 - vrtné práce pro tryskovou injektáž 21.2.2004 - trysková injektáž obvodu budoucí šachty
  26.3.2004 - zahlubování šachty 1.4.2004 - zahloubená šachta  
  30.4.2004 - betonáž věnce šachty 30.4.2004 - betonáž věnce šachty  
3.5.2004 - pohled na ohlubeň šachty 3.5.2004 - hloubení šachty
  19.5.2004 - vrtné práce v šachtě 22.6.2004 - vrtné práce v šachtě  
  24.6.2004 - pohled na staveniště  
  30.6.2004 - zarážka překopu 30.6.2004 - zarážka překopu  
8.11.2004 - doprava důlního nakladače Paus na šachtu 8.11.2004 - spouštění nakladače do šachty 8.11.2004 - spouštění nakladače do šachty 8.11.2004 - spouštění nakladače do šachty
  5.1.2005 - pohled do šachty  
5.1.2005 - nakladač Locust 5.1.2005 - nakladač Locust 5.1.2005 - nakladač Paus 5.1.2005 - nakladač Paus
5.1.2005 - vrtné práce pro zajištění výrubu   5.1.2005 - na čelbě - bagr JCB 5.1.2005 - na čelbě
25.3.2005 - příprava na betonáž odbočky 4.4.2005 - zajištění stropu odbočky mikropiloty

Šachta 30 - Lazarská

Tato šachta byla již předhloubena a vybetonována dříve.

28.6.2004 - otevírání šachetního poklopu 28.6.2004 - pohled do šachty

Šachta 32 - ve Vodičkově před Obvodním úřadem

27.10.2004 - rekonstrukce kanalizace vedle budoucí šachty

Šachta 33 - Karlovo náměstí

2.12.2003 - prostor budoucí šachty 15.1.2004 - budoucí šachta
5.3.2004 - vrtné práce pro zajištění šachty 13.3.2004 - vrtné práce pro zajištění šachty
26.3.2004 - zahloubená šachta
5.1.2005 - překop od šachty 34 k šachtě 33 5.1.2005 - překop od šachty 34 k šachtě 33 5.1.2005 - u šachty 33 5.1.2005 - budoucí odbočka
5.1.2005 - razí se pomocí frézy Schaeff 5.1.2005 - razí se pomocí frézy Schaeff 5.4.2005 - razící fréza Schaef vyjela z čelby 5.1.2005 - dempr Paus k odvozu rubaniny
5.4.2005 - na nárazišti šachty 5.4.2005 - vrtná souprava na čelbě směrem k Václavskému náměstí

Šachta 34 - Karlovo náměstí

Chodba do prostoru budoucí podružné řídící stanice ve dvoře domovního bloku na Karlově náměstí byla vyražena již dříve před zahájením rekonstrukce domů

pod schodištěm před vstupem do štoly hotová část přístupové štoly hotová část přístupové štoly předražená část budoucího kolektoru - směr k šachtě 32 a dále k Václavskému náměstí