Kabelový kolektor Praha - Hlavní nádraží

Jedná se ražbu 77 m dlouhé štoly, která navazuje na bývalý zavazadlový tunel pod 1. - 4. nástupištěm a vede až za poslední kolej (34), kde se napojuje na již v době stavby nových perónů (5. - 7.) vybudovaný kabelový kolektor.

tady bude těžní šachta
ale před tím bylo potřeba připravit stroje a zařízení, i za pomoci Společnosti Barbora
hloubení šachty drapákem "hruškou"
vyhloubená šachta se zarážkou štoly
ražba - sbíjení impaktorem a odtěžování přehazovacím bagrem "rusákem" do huntů
vrtání "permonem" - průzkumné a injektážní vrty
vyražená štola byla ihned zajišťována stříkaným betonem
po vyražení štoly následovalo izolování proti průsaku vody
poté se betonovaly podlahy
bylo nutno vytvořit vrty pro průchod kabelů z kolektoru na povrch
pak se už jen zabudovalo armování a provedla definitivní betonáž
a na závěr se těžní šachta zasypala, přístup do kolektoru je z 4. peronu

Foto: Vladislav Konvička, jaro 2008