Tunely Blanka

Jedná se o pokračování dopravního tahu od Strahovského tunelu přes Hradčanskou, Špejchar a Letnou do Troji. Trasa je vedena ve třech tunelových úsecích a k nim navazujících připojovacích křižovatkách, podzemních garážích a technologických objektech.

Tunelový úsek Brusnice vede od severního portálu Strahovského tunelu ulicí Patočkovou nejdříve hloubenými tunely. Za křižovatkou s ulicí Myslbekovou vstupuje trasa do raženého úseku, který končí před křižovatkou Prašný most, kde pokračují opět tunely hloubené. Celková délka úseku je 1,4 km, z toho je 550 m ražených tunelů.

Tunelový úsek Dejvice začíná v křižovatce Prašný most a pokračuje v celé délce hloubenými tunely třídou Milady Horákové až do prostoru stavební jámy na Letné, kde je umístěna budoucí křižovatka U Vorlíků. Celková délka úseku je 1,0 km.

Tunelový úsek Královská obora pokračuje od křižovatky U Vorlíků nejdříve krátkým hloubeným úsekem na Letné, na který navazuje ražený úsek vedoucí směrem pod zástavbu, Stromovku (Královskou oboru), plavební kanál, Císařský ostrov, Vltavu a potom dalším hloubeným úsekem až k trojskému portálu. Celková délka úseku je 3,09 km, z toho je 2230 m ražených.


Úsek Královská obora - ražba od Troji, budovaný firmami Subterra a Metrostav

po dokončení budou mít i s hloubenými úseky severní tunelová trouba 3090,40 m a jižní tunelová trouba 3085, 98 m.

při hloubení stavební jámy byl předveden stroj na stříkání betonu Meyco Logica
pohled z rampy nad portály...
...a ze sjezdové rampy
technika v akci
část průzkumné štoly pod sjezdovou rampou, postupně upravené na sklad trhavin
v tunelu
část průzkumné štoly v trase tunelu, postupně odtěžené

Podklady a použité materiály: