DĚJINY DOLOVÁNÍ ŽELEZNÉ RUDY U ZALÁN NA PŘÍBRAMSKU

Cech Marie Pomocnice u Zalán je na vrchu Plešivci (kóta 785,9 m) v nepomuckém lesním revíru. Obvaly tohoto cechu jsou na jihozápadním úbočí Plešivce, asi 180 m pod jeho vrcholem na vrstevnici 740 m.

Tento cech s jednou dolovou mírou byl roku 1843 propůjčen rožmitálskému hutnímu úřadu a v roce 1848 byla vykonána jeho úřední prohlídka. Je založen na limonitové žíle v sádecko-bohutínských drobách, jejichž vrstvy směřují podle h 9 - 10 a upadají 35o k severovýchodu. Žíla je podsednuta v hloubce 16 m štolou, která má severovýchodní směr a je 121 m dlouhá. Za účelem odkrytí druhé tamní limonitové žíly byla tato štola prodloužena od druhého světlíku ještě o 22 m ve směru h 2. První limonitová žíla byla směrně prozkoumána 159,6 m na jihovýchod a 50,5 m na severozápad, ale vesměs s negativním výsledkem. Jihovýchodní čelba byla zastavena v rozmrštěné výplni na slabé limonitové žilce a v severozápadní čelbě rudná výplň se vyřízla v pevných třemošenských slepencích.

Těžba na cechu byla zastavena v roce 1848.

Tabulka 1. Celková těžba na lokalitě Zalány (v kolečkách rudy)

Rok

Těžba

1844

743

1845

2001

1846

2285

1847

1490

1848

2027