Dějiny dobývání uranu v okolí Stráže pod Ralskem

Hlubinná těžba v hamerské oblasti probíhala v letech 1972 až 1993. V období 1994 až 1995 byla těžba na Dole Hamr I zastavena a důl konzervován. Likvidace zahájena v roce 1995, technická likvidace podzemí dokončena v roce 2001. Těžba na Dole Hamr II nebyla nikdy zahájena a důl byl dán do likvidace v roce 1988. Důl Hamr I měl 4 jámy, 68 km horizontálních důlních děl s hloubkou dobývání 160 m pod povrchem. Z povrchu do ložiska bylo odvrtáno 2 051 průzkumných vrtů (425 000 m). Plocha všech dobývacích prostorů je 12,0 km2. Vytěženo celkem 13 205,9 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně ve Stráži pod Ralskem, do její výstavby též v Mydlovarech. Chemická úpravna zpracovala v období 1979 až 1993 celkem 77,3 mil. tun uranové rudy a 1,7 mil. tun kalů.

Hlubinná těžba v oblasti Křižany probíhala v letech 1982 až 1990. Byly zde 2 jámy a 24,7 km horizontálních důlních děl. Z povrchu bylo do ložiska odvrtáno 665 průzkumných vrtů. Plocha dobývacího prostoru je 13,7 km2. Hloubka dobývání 190 m pod povrchem. Vytěženo celkem 1 108 t uranu. Ruda byla zpracovávána na chemické úpravně ve Stráži pod Ralskem.

Chemická těžba probíhala na východ od kopce Ralsko v letech 1967 až 1996. Od roku 1996 je uran získáván jako vedlejší produkt sanace ložiska Stráž. Na ložisku bylo odvrtáno 2 210 průzkumných a 7 684 těžebních vrtů. Založeno bylo 35 vyluhovacích polí na ploše 700 ha. Plocha dobývacího prostoru je 24,1 km2. Do roku 1996 vytěženo celkem 15 562 t uranu. Hloubka dobývání se pohybovala zhruba kolem 220 m pod povrchem.

Dnes probíhá sanace kontaminovaných spodních vod jejich odčerpáváním a vedením na úpravnu, kde se kromě uranového koncentrátu získávají další využitelné sloučeniny.

Mapa oblasti těžby uranu
Mapa oblasti chemické těžby

 


Archivní snímky z doby výstavby a provozu dolů

šachta číslo 3 - Hamr na Jezeře
Křižany I
úsek Sever
vrtné práce
hotový produkt "žlutý koláč" diuranát amonný (DiAmo)

Současný stav - foceno v létě 2008

Důl Křižany

vrátnice
provozní budova 1 a kantina
provozní budova 2
provozní budova 3 - koupelny
šachta č. 4 se strojovnou
šachta č. 5 se strojovnou
dílny
kotelna
zázemí kotelny
trafostanice a rozvodna
kompresorovna
zakládkové centrum
pozůstatek důlní trati
drobnosti

Zakládkové centrum Křižany

Dekontaminační stanice důlních vod Křížany

Důl Hamr I - šachty číslo 1 a 2

Důl Hamr I - šachta číslo 3

šachta číslo 3
opuštěné autobusové nádraží
provozní budovy
pomalu zarůstající stroje a zařízení
dekontaminace nákladních aut
z chemické úpravny

Centrální dekontaminační stanice důlních vod

přítok vod od šachty č. 3 a chemické úpravny
dekontaminační stanice
neutralizace
zahušťovače kalu a kalolisy
dosazovací nádrže
výpusť vod odběr ředící vody vypouštěných vod odtokový kanál
napojení na chemickou těžbu uranu podzemním loužením

Areál větrací šachty, zakládkové centrum

ventilátorovna 1
ventilátorovna 2
spojovací větrací kanál
v areálu

Šachta číslo 13 - pro dopravu strojního zařízení do podzemí

šachta č. 13 - původní hloubící věž
ventilátorovna
zapomenuté vozíky (vpravo cisternový na naftu)
rozvaliny

Důl Hamr II - muniční sklad a bývalá šachta 9 P

ústřední sklad výbušnin Stará Lužice
zlikvidovaná šachta 9 P

Důl Hamr II - Nová Lužice

vrátnice
provozní a dílenské budovy
elektro
strojovna pomocné šachty
strojovna hlavní šachty
vrt do hlubin vzduch směr výklopníky na haldě

Chemická těžba podzemním loužením

pozor!
na vylouhovacích polích - vtláčecí vrty
čerpací vrty výluhu
čerpací stanice výluhu VP 8F, 9D
čerpací stanice výluhu VP 10 C
další ze stanic
vtláčecí vrty hydrobariéry
chemická těžba jsou v podstatě desítky kilometrů potrubí a hadic
na některých vyluhovacích polích byla těžba ukončena
zařízení určené k likvidaci

Použité materiály: