DĚJINY DOLOVÁNÍ LITHNÝCH RUD V ROŽNÉ

V roce 1792 bylo zahájeno dobývání lepidolitu v Rožné na Hradisku. Vzorky byly rozesílány do chemických laboratoří pro určení složení minerálu. Roku 1820 určil v C.G.Gmelin v lepidolitu lithium. Do té doby byl lepidolit používán na výrobu ozdobných předmětů.

Roku 1858 si pernštejnský velkostatek pronajal lom na Hradisku za 20 zlatých ročně. Vytěžený lepidolit byl dodáván chemickým továrnám v Berlíně a v Brně. Největší rozmach těžby nastal v letech 1886 - 1888, kdy lom spravovala obec. Lepidolit zpracovávala firma Lehman v Brně na výrobu lithných sloučenin. Další využití bylo pro pyrotechnické účely a pro kamenářství.

V té době se lepidolit těžil dvěma povrchovými dobývkami o hloubce asi 5 m, šířce 2 - 3 m a celkové délce 22 m. Vydobytá surovina se dopravovala štolou do údolí k vesnici. Těžba byla ukončena pro neodborné vedení dolu a hlavně pro nemožnost konkurovat dovozu lithné slídy z Francie.

V roce 1905 obec doly pronajala na 20 let nově ustavenému těžařstvu, které zahájilo drobnou těžbu.

Za 1.světové války v letech 1917 - 1918 převzali doly A.Merck a A.Auerbach z Darmstadtu, kteří ihned obnovili těžbu. Těžba se soustředila hlavně na návrší Hradisko, kde byla vyražena 25 m hluboká šachta. Týdně bylo získáváno 17 - 18 q lepidolitu. Těžba probíhala primitivně, vrtalo se ručně a rubanina byla ze šachty vytahována ručním rumpálem v okovu. Ke konci roku 1918 byl opět zahájen dovoz lepidolitu z USA a Kanady, kterému roženský lepidolit nemohl konkurovat. Hlavní důvod k zastavení těžby v březnu 1919 byl zákaz vývozu lepidolitu z Českoskovenska.

Ve 20.letech probíhaly pokusy o obnovení těžby, byly ale neúspěšné.

Těžba na ložisku byla opět obnovena v době 2.světové války v roce 1940, kdy majitel rosických skláren B.Vrtala zahájil těžbu lepidolitu, křemene a živce. Těžba probíhala v lomu u kterého byla i úpravna. Vytěžená surovina se drtila v čelisťovém drtiči a mlela v granulátoru a kulovém mlýně. Roční produkce činila asi 300 vagonů vsázky do sklářských pecí. Současně probíhaly pokusy o otevření dalších částí ložiska štolami a kutacími rýhami. Bilanční zrudnění ale nalezeno nebylo a těžba byla v roce 1944 ukončena.

Poslední pokusy o otevření probíhaly v 50.letech, kdy zde byl prováděn geologický průzkum na uranové a lithné zrudnění, který prokázal vyčerpání ložiska.