Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl Hlavní - Hlubina

Karviná

Důl Hlavní byl založen roku 1867 hrabětem H. Larisch - Mönnichem. Těžil v letech 1871 až 1963 uhlí z doubravských a sušských vrstev. Důlní pole mělo rozlohu 130 ha a bylo otevřeno třemi jámami do hloubky 470 m. Těžba byla ukončena roku 1963 a důlní pole bylo přičleněno k dolu Jindřich. Následně byl celý areál dolu rekultivován a zalesněn.

důl Hlubina roku 1876