Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl arcibiskupská Hlavní jáma - Hlavní jáma

Orlová - Lazy

Důl Hlavní jáma byl první hlubinný důl v lazecké oblasti. založen byl roku 1863 kapitulou olomouckého arcibiskupství. Vznikl po rekonstrukci staré jámy Egon a její prohloubení do 125 m. Roku 1883 k němu byl přičleněn důl Stará strojní jáma, která byla později upravena jako větrací výdušná jáma.. Roku 1931 byl sloučen s dolem Nová jáma.

Důl existoval v letech 1863 až 1969, těžba uhlí z doubravských a sušských vrstev probíhala v letech 1863 až 1931. Dolové pole mělo rozlohu 279 ha a bylo otevřeno třemi jámami do maximální hloubky 460 m. Po ukončení těžby v roce 1969 bylo celé území závodu rekultivováno.

Hlavní jáma roku 1860
Hlavní jáma roku 1927