Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Kamenouhelné závody

Orlová - Lazy

Důlní pole těchto dolů se nacházelo v orlovsko - lazecké oblasti. V severní části orlovského pole zahájil dolování roku 1817 Georg Thomke. V jižní části bylo dolování zahájeno roku 1836 ředitelstvím Vítkovických železáren patřících kapitule olomouckého arcibiskupství. V lazecké oblasti zahájilo dolování roku 1850 Orlovsko - lazecké těžařstvo Gorgosch a spol. Později přešla těžba na Starou strojní jámu, Hlavní jámu, Novou jámu (dnešní Lazy, v těžbě).