Dějiny dobývání uhlí v Ostravsko-karvinské pánvi


Důl č. V - Hermenegild - Zárubek

Slezská Ostrava

V dolovém poli budoucího dolu zárubek prováděl od roku 1843 průzkum rakouský stát. Roku 1845 byla založena průzkumná šachta č. V, která byla roku 1856 odprodána Společnosti Severní dráhy Ferdinandovy. ta původní průzkumné dílo přebudovala na důlní jámu - Důl č. V, později přejmenovaný na důl Hermenegild. Roku 1914 byl důl přejmenován na Zárubek a byly k němu přičleněny doly Vilém a Jakub. Dne 1. 8. 1926 k dolu Zárubek byl připojen důl Alexander a 1. 1. 1954 byl připojen důl Jan Maria. Ke dni 1. 1. 1967 došlo ke sloučení dolů Zárubek a Petr Bezruč v jeden podnik s názvem Důl Ostrava.kde bly důl Zárobek začleněn jako závod 2.

Důl existoval v letech 1856 - 1997, těžba uhlí probíhala od roku 1862 do roku 1990. Dobývány byly uhelné sloje v porubských, jakloveckých a svrchních hrušovských vrstvách. Důlní pole mělo rozlohu 262 ha a otevřeno bylo 6 jámami do hloubky 970 m (13 pater + 1 podpatro). V důsledku požáru v ochranném pilíři těžní jámy byla těžba uhlí ukončena 15. 4. 1990 a poté byla zahájena likvidace dolu. Těžní věž byla odstřelena v květnu 1998 a povrchové objekty byly zbourány. Dnes důl připomíná jen název tramvajové zastávky a pomníček s lanovnicí.

důl Zárubek v různých časových obdobích
lampovna
v podzemí
důl na podzim 2010
nádraží Báňské dráhy Zárubek
co zbylo z objektů dolu