DĚJINY DOLOVÁNÍ NA MILÍŘCE U ŠLUKNOVA

První známé pokusy o dolování v údolí Milířky spadají do 2. poloviny 15. století, kdy se jednalo o spíše o průzkumné práce a pokusné rýžování zlata. K založení štol na Milířce došlo pravděpododně až v 16. století, v době rozmachu hornické činnosti v celém kraji. Staré prameny se v souvislosti s dolováním na Milířce zmiňují o potulných Benátčanech, kteří údajně v této lokalitě těžili. Jejich pobyt ale není doložen.

V Jiřetíně se dochoval spis důlního A.Donátha sepsaný v roce 1790. Uvádí se v něm popis doliny Milíře: “Lze zde spatřiti vchody tří štol v pěkném seskupení podle horninových vrstev, z čehož u jedné mohou být prokázány tři až čtyři prosvětlovací šachtice. Všude kolem jsou haldy, z větší části již odplavené, které jsou porostlé vzrostlými stromy. Z těchto hald byly za přítomnosti c.k. horního inspektora von Röslera vykopány v červnu 1788 žíly, v nichž zkoušky prokázaly 1875 g/t stříbra a 11 % mědi.”

Také zpráva o průzkumu z roku 1800 pojednává o tom, že byly nalezeny četné 200 - 300 let staré šachty a štoly v sousedství Nesselbergu (dnes Pěnkavčí vrch).

Ve školní mapě H.Blumtritta, která pochází z roku 1906, jsou zakresleny štoly u Jiřetína a Milířky. Další průzkumy, provedené v letech 1973 a 1984 hovoří již jen o jedné přístupné štole.