Mikulčice u Hodonína - důl Mír

Výstavba dolu Mír v Mikulčicích byla zahájena v roku 1978 v rámci geologicko-průzkumných prací, které probíhaly až do roku 1980, v jihozápadní části lignitové sloje.

Otvírka dolu byla řešena čtyřmi úpadnicemi a odtěžování bylo prováděno vozy, později pásovou dopravou.

Těžba lignitu, která zde byla prováděna především pro hodonískou uhelnou elektrárnu, byla zahájena v roce 1983. Od roku 2000 se průměrná roční těžba pohybovala okolo 450- 500 tisíc tun. Průměrná výhřevnost lignitu těženého v Mikulčicích je 8,9MJ/kg. Důl byl 1.1.1995 zprivatizován a dlouhou dobu patřil firmě Lignit Hodonín s.r.o. Ta byla v insolvenci od září 2009. Na konci téhož roku dala většina zaměstnanců výpověď, kvůli nevyplácení platů. Dnem 23.12.2009 byla těžba přerušena. Krajský soud poslal firmu do konkurzního řízení.

Zadlužený podnik Lignit Hodonín, který byl na prodej v rámci konkurzu, koupila 31. srpna 2010 právě společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. a začlenila jej tak do své organizační struktury jako samostatné středisko. V dole je v současné době prováděna nezbytná hornická činnost, zajišťující bezpečnost a provozuschopnost hlavních důlních děl a zařízení. O další existenci dolu rozhoduje majitel na základě prováděných ekonomických analýz a vyhodnocování alternativních projektů využití lignitu.

Původní záměr bylo obnovení těžby chodbicováním se zakládáním vytěžených prostor odpadním slévárenským pískem

Těžba obnovena již nebyla a současné době jsou otvírková díla likvidována.


Fotogalerie z února 2014, těsně před zahájením likvidačních praci

bývalá šachta Heinrich
areál dolu Mír

Použité podklady: