Měděnec

Historické snímky železnorudných dolů u Mezilesí

Důl Dorota Důl Fischer

Důl Měděnec v červenci 1998

Klecová jáma Skipojáma
Vrtná souprava, která nikdy nevrtala

podzemí foceno tři dny před zatopením dolu 30. 7. 1998

Náraziště 4. patra Čerpadlo Mašinkárna Sýp do drtiče
Komorové dobývání
Dopravní překopy 4. patra
Drtič na 5. patře

Důl opět ožívá - červen 2006

Těžní věž klecové jámy... ...a její těžní stroj
Náraziště na ohlubni klecové jámy
Krytá rampa a výklopník od klecového těžení
Skipojáma s drtičem a úpravnou
Rozvodna a výdušný komín Koupelna
Kompresorovna
Rozvaděč kompresorů Údržbářský koutek
Chlazení kompresorů
Exponáty budoucího muzea
A nezapoměňte, že....


V létě 2011 je areál dolu značně zchátralejší, muzeum se jaksi nekoná

skipověž
klecová těžba
strojovna klecového těžení
bývalá rampa a výklopník
dílny ventilátorovna
vrtná souprava - srovnej na fotkách z roku 1998
důlní propadlina, hladina vody odpovídá zatopení šachet

Pomocná jáma dolu Měděnec u Kovářské - dnes vodárna

stav v roce 2006
Šachetní budova Ohlubeň Rozvodna a dílny Interiér dílen
stav v létě 2011