Lhotice

Antracitový důl Etna

Dobývání antracitu bylo v této lokalitě zahájeno roku 1931. Postupně byly hloubeny tři šachty. Majitelem v té době bylo Těžířstvo svatého Mikuláše.

Roku 1932 byla zahájena výstavba hlavního důlního podniku Etna a následující rok byla postavena i úpravna. Po roce 1934 se těžařstvo přejmenovalo na Antracitové doly - kontinentální průmyslová obchodní akciová společnost. V té době důl dosáhl hloubky 200 m a těžba byla plánována na 60 - 70 t denně. Maximální těžby bylo dosaženo v době druhé světové války, až 15000 t ročně.

Pro nerentabilitu byla těžba ukončena roku 1949.

Dodnes se zachovala budova kanceláří a skladů, torzo úpravny a výrazná halda.


Zpráva z dobového tisku


Fotogalerie z roku 1933


Fotogalerie z května 2013


Použité podklady: