DĚJINY DOLOVÁNÍ GRAFITU V BLIŽNÉ

Počátek kutacích prací na grafit v okolí obce Bližná klademe do konce 20. let minulého století, kdy byla tuha těžena Těžařstvem rolníků obce Bližná. V pozdější době v 50. letech 19. století zde prováděl kutací práce se střídavým úspěchem i Schwarzenberg. Brzy poté však veškeré kutací práce na jednotlivých grafitových výskytech ustaly.

K obnově kutacích prací došlo až začátkem 20. století, kdy v roce 1908 byla vyhloubena těžební šachtice a z ní byla grafitová čočka směrně vysledována na vzdálenost asi 130 m. Již v roce 1909 byly ale těžební práce opět přerušeny pro značné technické potíže, zejména s čerpáním vody. Celkový přítok do dolu byl přibližně 400 l/min.

Podobně tomu bylo i v roce 1939, kdy došlo k opětné obnově hornického podnikání, avšak pro intenzívní a těžko zvládnutelné přítoky vod bylo od dalších prací rychle upuštěno.

Teprve po roce 1950 se započalo s moderně vedeným geologickým průzkumem celé oblasti. V roce 1952 byla vyhloubena jáma Václav a od roku 1958 bylo zahájeno dobývání. V roce 1998 byla těžba přerušena a důl byl dán do suché konzervace.

V současné době se z dolu čerpá pitná voda nejlepší jakosti, která je plněna do láhví v místní stáčírně.