ZLATODOLY V ÚJEZDCI U BĚLČIC

Popisovaná lokalita se nachází asi tři kilometry západně od obce Bělčice, v oblasti Kněžské hory. Revír byl zpřístupněn štolou Barbora a čtyřmi šachticemi.

Vlastní kutací práce byly zahájeny v roce 1906 v prostoru Kněžské a Zadní hory. Do roku 1907 byly vyhloubeny čtyři šachtice o úklonné hloubce 4 - 18 metrů. V prosinci roku 1907 byla na severním úpatí Kněžské hory zaražena jižním směrem průzkumná štola za účelem ověření vývoje křemenných žil v hloubce cca 40 metrů. Do konce roku 1908 dosáhla štola délky 78,8 metrů a zastihla 7 žil o mocnosti 1 až 16 cm s obsahem 5 až 22,6 g/t Au. V další etapě byla štola vyražena až na délku 390,3 metrů a celkem překřížila 44 křemenných žil a několik tektonických poruch. Významnější žíly byly dále sledovány chodbami a úklonnými hloubeními.

V prostoru kutacích šachtic na Kněžské hoře byla vyhloubena jáma do hloubky 136,8 metrů a v hloubce 50 metrů pod štolou založeno druhé patro. Na nejnadějnější žíle ( žíla 39 ) se v letech 1912 - 1917 prováděly dobývací práce. Žíla byla na úrovni 1. ( štolového ) a 2. patra rozfárána slednými chodbami v délce 98 metrů a úklonným hloubením do hloubky 41,1 metrů. Dovrchní dobývkou na prvním patře bylo do roku 1914 vydobyto 268 metrů čtverečních plochy žíly a selektivně získáno 154 tun křemene s průměrnou kovnatostí 13,3 g/t Au. Vytříděná rudnina byla dodávána do příbramské huti a celkově vynesla 2054 g zlata. Průzkumné a dobývací práce na štole Barbora byly ukončeny v červenci 1917.

Celkem bylo vyraženo na štole Barbora 601,3 metrů chodeb. Náklady na průzkumné práce v okolí Újezdce ( štola a jáma Barbora, jáma Na Borku, jáma Na Vitenči ) v letech 1906 - 1928 dosáhly celkové částky 3 118 000 ,- K.