Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

D

dědičný trvale propůjčený
dědičná štola odvodňovací štola s právem na poplatky za odvodnění - jedna devítina zisku
dejl vsázka zkujňovaného železa
dejlování zkujňování
deka strop, odloupnutá stropní vrstva
demarkace rozhraní dolových polí
den zemský povrch
denní povrchový
desátek daň z důlních produktů
desátník výběrčí desátku
devátek poplatek na dědičnou štolu
dílo důlní provoz
divoký jalový
  bez povolení
dolovina důlní dříví
domák odřezek dřeva, který si havíři nosili domů
dovrchně zdola nahoru
dovrtávák dlouhý vrták na dokončení vrtu
drabina žebřík v šachtě
dráha otvor po jehle v nabitém vrtu
  horní plocha kovadla, na kterou dopadá
  kladivo hamru
drancování bezohledné dobývání nejlepších partií ložiska
dritel pracovní směna
drn povrch
drnovka povrchová voda
drnovačka motyka ke kopání drnů
drobjazg drobné uhlí
drobňačka drobná rudnina
drť rozdrcená rudnina
dřevek lignit
dřevič důlní tesař
dřevjak dělník, který má na starosti hospodaření s důlním dřevem
dlubka pouzdro, objímka, nátrubek, zděř
dukla nevystrojená kutací šachtice
  dovrchní překop
duklování dobývání ložiska krátkými rozrážkami
domino kousky dřeva podkládané pod železné stojky
dumploch délková míra
duna prkno
duršlák překop
dušák dusivé plyny
dygnovitý ryzí, čistý, bohatý
dýmačka železářská pec
dýmač dělník u dýmačky
dýmat vhánět vzduch do pece pomocí měchů
dynk úkol
dyšák dusivé plyny
dyza tryska