Česko - německý hornický slovník

CH

chemický rozbor die chemische Analise
chladící kapalina die Kälteerzeuger
chladič der Kühler
chodba, třída die Strecke
chodba dílčí die Teilstrecke
chodba hlavní die Hauptstrecke, die Grundstrecke
chodba otvírková die Aufschußstrecke
chodba porubní die Abbaustercke, die zubaustercke
chodba sledná die Ausrichtungsstrecke
chodba slepá die Blindstrecke
chodba směrná die streichende Strecke
chodba úpadní, svážná die Einfallende
chodba v úklonu die strecke im Verflächen
chodba vtažná die Einziechstrecke
chodba výdušná die Ausziechstrecke
chodbicování der Örterbau
chrom das Chrom