sfárejte

 

S politováním vám musíme ohlásit, že autor těchto stránek, Pan Vladislav Konvička, tragicky zahynul dne 11.12.2015. Čest jeho památce.

Počátky hornictví na území našeho státu lze vydatovat již v době kamenné. Pravěký člověk si zajišťoval stavební materiál pro svá primitivní obydlí, později i pro výstavbu hradišť. První výrazný rozkvět hornictví nastal v době bronzové a později v době železné. Již staří Keltové tavili na našem území železné rudy, jak nasvědčuje nález malých, tzv. vlčích pecí u Berouna. Další vzestup hornictví nastal díky rýžování a později i hlubinnému dobývání zlata a cínu, později i stříbra. O tomto rozmachu svědčí i vydání prvního horního zákoníku Jihlavského horního práva roku 1249 králem Václavem I. a kutnohorského horního zákona Ius regale montanorum Václavem II. roku 1300. S různými výkyvy, vzestupy a úpadky, se hornická činnost na našem území úspěšně rozvíjela až do 90. let 20. století, kdy byla zahájena likvidace rudného a útlum nerudného a uhelného hornictví. Můžeme jen doufat, že tak jako v minulosti doly vzkvétaly a upadaly, přijde opět doba rozvoje novodobého hornictví i na našem území.

Na těchto stránkách se Vám pokusím přiblížit historii i současnost tohoto tolik specifického, vychvalovaného i zatracovaného odvětví lidské činnosti. A nejen hornictví samotného, ale i strojnictví a přilehlých oborů lidské činnosti.

S hornickým Zdař Bůh - Vladislav Konvička - člen Společnosti Barbora

subterra@centrum.cz , ICQ 219 618 823